Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

masz pytania?   +48 61 652 29 10   |    +48 600 82 90 49

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Rachunkowe SUPPORT obejmuje następujące czynności:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności                
 • utworzenie zakładowego planu kont 
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych, 
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) i przelewów na podatek od towarów i usług
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i  rachunkowym
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi  (PIT-36, PIT-36L, CIT-8)
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat 
 • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do  sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
 • przygotowanie sprawozdania z działalności firmy
 • złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego

 

 

 

SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ